admin
admin 22 Mar 2021
2

Up next

sample-mp4-file
21 Mar 2021
sample-mp4-file
admin · 5 Views

移民新加坡860萬港紙買1000呎單位 不吃不喝4.6年可上樓 香港要20年!8成人住組屋好幸福?新加坡靠教育跑贏香港?#逃走他鄉的故事-果籽 香港 Apple Daily—原刊日期:20201014

6 Views

|移民理想國?新加坡 - 合輯 —8成人住組屋好幸福? 移民港媽星洲建連儂牆險犯法 新加坡靠教育跑贏香港?
新加坡是移民理想國,這個童話故事的源頭,大部份來自於新加坡「人人有樓住」的論述。新加坡人均居住面積為323平方呎,比香港的161平方呎大一倍。當港人住劏房都要月租4,500元時,我們自然羨慕對岸有八成人住在組屋的獅城。不過,近年新加坡年輕人頻頻說「買唔起樓」.........
根據「無國界記者組織」報告,在全球 180 個國家中,香港近年新聞自由大幅倒退,由 2002年時排名第18位,跌至2019年的第73位。不過新加坡則一直在下游位置,2019年排 151名,在東南亞多國中,甚至比俄羅斯和緬甸的排名還要低。反修例運動中,記者第四權角色在大眾眼中,再度被關注。言論自由、新聞自由是港人所關注而珍惜的核心價值,倘若移民新加坡,我們要抱怎樣的心理準備?

影片:
【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)
【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com
籽想旅行:http://travelseed.hk
健康蘋台: http://applehealth.com.hk
動物蘋台: http://applepetform.com

#果籽 #移民 #新加坡 #組屋 #連儂牆 #劏房 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

sample-mp4-file
21 Mar 2021
sample-mp4-file
admin · 5 Views